Headerbild

Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Bangolfklubben Linjen

Vi är föreningen för dig som vill:

- träna och spela bangolf/minigolf för att det är roligt
- utvecklas som bangolfspelare
- kanske tävla i sporten bangolf
- delta i klubbens aktiviteter och verksamhet
- vara med och påverka föreningens inriktning
- ställa upp i klubbarbetet vid vissa tillfällen

 Våra medlemskap

- Tävlingsmedlem (fritt spel på Linjens tre anläggningar, inkl spelarlicens)
- Spelmedlem (fritt spel på Linjens tre anläggningar inne och ute)
- Stödmedlem (passivt medlemskap med möjlighet till stöd & påverkan)

Vi ger rabatt för familjer genom vårt familjemedlemskap. 

 Ansökan om medlemskap

Blankett - Blankett - ny medlem 2023 (för utskrift)

2023 Förmåner vid medlemskap i Linjen
2023 Villkor för medlemskap i Linjen

Medlemsansökan lämnas i caféet/kiosken eller mailas/skickas till vår officiella postadress

Bankgiro 970-5526 (Ange: namn och kalenderår)

Förmåner och villkor som medlem

Läs mer

 

Vårt medlems avtal

Stadgarna är vårt medlems avtal och du bör känna till dessa.
stadgar-linjen---rev-2019-03-25 

 

 

Spelavgiftens storlek för nya medlemmar beroende på inträde under året

 

Period

Medlemsavgift

Spelavgift

Jan-jun

150 kr

100%

Jul-aug

150 kr

50%

Sep-nov

150 kr

25%

Dec

150 kr

0%

 

 

För mer information om medlemskap - ta kontakt med: 

- Lars Brandt, kassör (076-187 16 05), eller
- Andreas Feuk, vice ordförande (070-631 74 98),
- Kiosk-/cafépersonalen 

Årsmötet 2023
INBJUDAN Årsmöte - må 27 mars 2023 i Puls arena > > >
FÖRSLAG Verksamhetsplan och budget 2023 > > >
FÖRSLAG Medlemsavgifter 2024 > > >
Årsberättelse 2022 > > >
Balansräkning 2022 > > >
Revisionsberättelse 2022 > > >
Valberedningens förslag till årsmötet 2023 > > >